تبلیغات
ارجا نیوز - وظایف شوراهای اسلامی(روستا-بخش)

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

فصل سوم - وظایف و اختیارات[85] شوراها

‌ماده 68 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا[86] عبارت است از:

  الف - نظارت و پیگیری[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شورای اسلامی روستا.

ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.

  ‌مقامات مذكور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.[89]

  ج - تشكیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش كار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.[90]

  د - تبیین و توجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجراء سیاستهای مذكور.

هـ - نظارت و پی‌گیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

  و - همكاری با مسؤولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امكانات.

  ز - كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.

ح - تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها.

ط - پیگیری شكایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.[91] 

ی - همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.[92]

ك - ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجراء فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.

ل - فراهم‌نمودن زمینه مشاركت و جلب همكاری مردم در جهت ایجاد و توسعه‌نهادهای مدنی، كتابخانه و مراكز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی‌ربط.[93]

م - انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم.

  تبصره - عزل دهیار با رأی  اكثریت اعضاء شورای اسلامی روستا بر اساس آئین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام می‌گردد.

ن - ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشاركتهای عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.[94]

س - مشاركت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.  [95]

  ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروكه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.  [96]

  ف - بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرائی ذی‌ربط.  [97]

  ص - نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا. [98]

‌ماده 68 مكرر - هر تیره از عشایر كوچ‌رو كشور با حداقل بیست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشكیل‌می‌گردد. شورای عشایری مذكور در زمان تشكیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشاركت خواهد داشت.

  ‌همكاری در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌بود.[99] 

  ماده 69 - دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :

  1 - اجراء مصوبات شورای روستا.

  2 - همكاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

  3 - اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

  4 - همكاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌داراییهای روستا.

  5 - همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.

  6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.

  7 - همكاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاك.

  8 - همكاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

  9 - اجراء طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید كمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

  10 - تشكیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفكیك اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

  ‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می‌شود.[100]

  11- تشكیل پرونده صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و أخذ نظرات فنی نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.[101]

  ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

  1 - ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌كمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.

  ‌تبصره - مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

  2 - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

  3 - نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

  4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی‌واقع در محدوده بخش، در مواردی كه قابل پیگیری قضائی نیست.

  5 - رسیدگی به امور عمرانی بخش كه خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای‌روستا است.

  6 - ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مكانها و آبادیها و روستاهایی‌كه به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.

  7 - تشویق مردم به همكاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی[102] كشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌مذهبی بخش.

  8 - بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.[103]

  9- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.[104]

   10- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.[105]